Oprava výrobkov

Spoločnosť Kara Slovakia - WT poskytuje v rámci služieb opravu poškodených výrobkov, prípadne úpravu výrobku podľa požiadaviek. Bližšie informácie ...